Investiční programy

Projectové koncepty

Společnost Emerald Real Group nabízí projekty pro výhodné investice v Česku, a zejména investice do nemovitosti, jelikož je to aktiva s nejvyšší likviditou. Ziskovost těchto investic je zaručena několika faktury, mezi nimi patří atraktivita regionů, vysoké sociální zabezpečení a stabilní hospodářský růst ve státě.

Společnost nabízí balík investičních programů určených pro různé typy investic, které jsou zaprvé, podmíněné cílemy investora, a za druhé, výší kapitálu předpokládaného pro investici. Spodní hranice pro vstup do projektu je 1 milion korun, minimální zaručený roční příjem je 6%.

Spolupráce s Emerald poskytne investorům nejvýhodnější podmínky investování, a také možnost se zapojit do projektu s plným rozsahem poskytování služeb v jakékoliv fázi jeho realizace.First Choise

First choise – je to investiční program, který umožňuje připojit se k projektu během předběžného prodeje objektu. Kapitálové investice se uskutečňují ve fázi takzvané „jámy“, kdy zůstává pouze 3-6 měsíců mezi tím, než se oficiálně zahájí stavba a objekt vstoupí na trh.

Výhody programu First Choise:

 • zaručený výběr těch nejlepších možnosti za nejvýhodnější cenu
 • dostupnost jakéhokoliv obytného nebo obchodního objektu v rámci projektu
 • garance individuální slevy na vybranou investici do objektu
 • poskytování zřetelných a srozumitelných podmínek spolupráce
 • není zapotřebí se zabývat stavebními a pozemkovými dokumentacemi, a také bankovním softwarovým zabezpečením
 • minimalizace zálohy, od 10 do 20 procent
 • možnost převodů vlastnictví a nabytí majetku třetí osoby
 • po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě realizace projektů trvá 14 až 18 měsíců
 • minimální cena jednotky je pouhých 1,2 mil. korun, zvýšení nákladů závisí na umístění a prestiži projektu
 • úroková sazba hypotéky pro cizí státní příslušníky je 2,69 % ročně

Společnost Emerald pracuje přímo s developery, což umožňuje jednat o všech důležitých otázkách, včetně počtu a velikosti obytných nebo komerčních nemovitostí, ještě před konverzí projektu ve formát programu GET first. Další realizace a prodej objektů se zcela provádí společně s developerem. Provádí se fázová strategie realizace a prodeje objektů.

First choise je exkluzivní investiční program, který přitahuje velkou pozornost investorů. Pro více informací ohledně programu Get first se obraťte na nás, odborníci Emerald Vám s radostí odpoví na jakékoliv Vaše otázky.Investment

Invest je to investiční program, ktery představuje vklady do struktury českých developerských společností. Ve skutečnosti jsou to úvěrové investice s písemně garantovaným vrácením, a také se ziskem z každého jednotlivého projektů. Proto Get Invest je ideálním řešením pro cílovou investici.

V souladu s dohodou o investice, kapitál investora je umístěn do určité buněčné struktury developera a může být použitý pouze v těchto případech:

 • s cílem zvýšit mobilitu developera pro pořízení nových projektů
 • za účelem refinancování nebo mezaninového financování projektů nacházejících se ve fázi realizace
 • pro získání konkrétního projektu, jako cíl financování

Pro nikoho není tajemství, že na trhu nemovitostí, jako i na jiných, existují určité zákony.

Jeden z těchto zákonů uvádí, že majitelé rentabilních pozemků nebo perspektivních objektů se sami obracejí s návrhy k developeru, který disponuje dostatečnou sílou a finanční efektivností.

Čím je větší síla a efektivnost, tím zajímavější návrhy přicházejí.

Investiční program Get Invest nabízí investorům následující výhody:

 • Investovaný kapitál je ručen vlastním majetkem společnosti developera.
 • Právní realizace dohody o investici.
 • Zajištění maximálního soukromí.
 • Před podepisováním dohody o investici a obdržení dalších informací se podepisuje dohoda o mlčenlivosti.
 • Minimální částka pro vstup do programu je pouze 5 milionů korun.
 • Záruka zisku je 5-7 % ročně.
 • Pro každý projekt se provádí čtvrtletní výplaty dividend.
 • Otevřená a zřetelná struktura spolupráce.
 • Možnost podílů na různých projektech.
 • Minimální doba investice je 12 měsíců, s možností prodloužení až o 4 roky.

Pro realizaci programu Invest je potřeba znát informace a mít důkladnou analýzu aktuálních projektů.Development

Develop je to produkt, ktery je vybudovan pro ivestory kteří se specializují na vkladu do developmentu nemovitosti.
V rámci tohoto investičního programu, provádí se výběr projektů speciálně pro konkrétního investora, podle jeho preferencí. Dále realizace projektu se uskutečňuje společnosti Emerald Real Group ve spolupráci s partnerskými developerskymy partnery.

Develop disponuje těmito výhody:

 • Příme investice do vlastních projektu společnosti Emerald Real Group
 • Přístup do exkluzivni oblasti rozvoje, včetně její detajlní analízy
 • Garance podpory ze strany předních developerských společností v České republice
 • Detailní účetní závěrku
 • Mobilita v rozhodování ve fázi realizace projektu
 • Záruka důvěrnosti
 • Možnost předčasného vrácení vkladu po kolaudaci, prostřednictvím refinancování
 • Minimální částka pro vstup do programu je pouze 15 milionů korun
 • Záruka zisku 12-16% ročně
 • Doba trvání realizaci projektu je 15 až 36 měsíců

Na rozdíl od některých zemí, developerské projekty v České republice nemají vysoký zisk, ale toto je obvykle kompenzováno prostřednictvím bankovního financování. Kromě toho, vzhledem k rychlé realizaci projektů, jejichž zisk se výrazně zvyšuje a proto díky tomu, prodej objektů se uskutečňuje v podstatně kratší době, čímž se zvýšuje celkový zisk s investované částky.

Samozřejmě, k získání výsledků popsaných výše, je třeba vědět, kde má cenu investovat peníze, a čeho se vyhnout. Výnostost projektu je ovlivněna mnoha faktory, často neviditelných z vnějšku, začinajicí z poptávky zákazníků určitých objekty a končicích nejlepším umístěním projektu. Právě tuto informací má společnost Emerald Real Group, jelikož spolupracuje přímo s předními developery v České republice. V souladu s tím, naši odborníci, na základě důkladné analýze příchozích informací doporučí Vám nejvýhodnější objekty pro investice, plně odpovídají cílům investorů.

Vstup do investičních programů Emerald Realu Group:

 • Disponovaní části projektu
 • Detailní účetní závěrku
 • Mobilita rozhodování ve fázi realizaci projektu
 • Záruka důvěrnosti
 • Možnost předčasného vrácení vkladu po kolaudaci, prostřednictvím refinancování
 • Minimální částka pro vstup do programu je pouze 15 milionů korun
 • Zisk ve výši 15-25% ročně
 • Doba realizace od 15 do 24 měsíců.

Emerald Real Group je zkušeným profesionálem ve oblasti investici, začinaje umístěním a končicí kontrolou a koordinaci kapitálu. Zaručujeme kvalitní služby, s podrobnějšími výkazy a maximálnímy výsledky.

Cílem společnosti Emerald Real Group je najít a realizovat nejen maximalně ziskové projekty ale ty kteří se liší také svéráznou estetikou. Společně s našimi investory nejen vydělávamé tím že vyhodně investijeme ale také se snažíme udělat naš svět lepš, repliky rolex vytvářením nových míst, kde bude komfortně nejen žít ale i pracovat.

Pro více informací o programu Get Develop kontaktujte nás, specialisty společnosti Emerald Real Group s ochotou odpoví na jakékoli dotazy.

Investični projekty

Další